July 28, 2014      09:37

You are here

Thơ: Trăng Cô Đơn - Kim Yến


Kim Yến
80

2

0

0

 

Trăng ơi! Trăng có biết đêm nay

Ta muốn cùng trăng tỏ nỗi lòng

Cô đơn vây kín tâm hồn lạnh

Còn gì đâu nữa để nhớ mong

 

Trăng ơi trăng! Ta cố nhủ lòng,

Đừng thương, đừng nhớ, đừng đợi mong.

Đừng chờ ai đến trong mộng ảo,

Mộng ảo tan rồi cõi hư không.

 

Ta biết về đâu đêm hôm nay,

Vầng trăng tỏa sáng khắp ngàn cây.

Mặt hồ lấp lánh trăng vờn nước,

Trăng nước vờn nhau như đắm say.

 

Lung linh hư ảo ánh trăng vàng,

Riêng cõi lòng ta như nát tan.

Trăng ơi! Ấp ủ tim ta với,

Khẻ ru ta ngủ giấc mộng tàn.