July 28, 2014      14:30

You are here

Thơ: Trăng sáng quê người - Sơn Phong Phi Điểu


Sơn Phong Phi Điểu
112

3

0

0

 

Đêm nay trăng sáng quê người.

Mà không thấy bóng em cười dưới trăng.

Kẻ từ ngọn gió bẻ măng

Đau lòng con quốc trông trăng gọi hè.

 

Dập dìu đây chốn ngựa xe.

Nên không thấy được rặng tre cuối làng.

Tình tang mấy khúc tình tang

Mà sao nước mắt hai hàng rưng rưng !

 

Xa nhau như thú xa rừng.

Làm sao ai nở dửng dưng đứng cười.

Mai này có lúc được vui

Thì xin cứ hát cho vơi nỗi sầu.

 

Cuộc như bóng vó câu

Ai gieo sầu khổ thêm đau tình đời .

 

                     28 tháng hai năm 2012