July 28, 2014      14:29

You are here

Thơ: Tuyết. - Sơn Phong Phi Điểu


Sơn Phong Phi Điểu
56

3

0

0

 

                          Lập đông em lại trở về

                          Một trời sáng rực bốn bề hoa bay

                          Lả lơi theo gió vơi đầy

                          Thân em diễm tuyệt cỏ cây nép mình

 

                          Nghiêng nghiêng lụa trắng lung linh

                          Tay tiên em rắc hoa tình đầy sân

                          Vì đâu em lạc xuống trần

                          Để cho ngòi bút thi nhân chóng mòn

 

                          Áo em phủ kín núi non

                          Em là tuyết bạch hay hồn tiên nga

                          Giận đời giả trá điêu ngoa

                          Nên em phủ trắng trời xa đất gần

 

                          Ngập ngừng anh đặt bước chân

                          Ngại e bẩn cả tấm thân ngàn vàng

                          Mỗi năm mỗi độ đông sang

                          Tuyết ơi! Xin hãy nhẹ nhàng về chơi.

 

                              Kent 12/02/2007 sáng sớm

                              Tuyết nhẹ đầu mùa.