July 28, 2014      09:49

You are here

Thơ: Uống Trà Chiều - La Vĩnh Thái


La Vĩnh Thái
95

11

0

0

 

Hương như Xuân phấn, thơm ngòn ngọt

Vị diệu se se chát lưỡi da

Chợt thoáng trăng chiều vương bóng núi,

Gió đâu thoang thoảng lũng tình xa.

Mơ màng lối cũ trời Bảo Lộc

Hương trà thấp thoáng cố hương xa

Văng vẳng tiêu-ca trời đâu xuất,

Thì thào nhạc gió lá thu bay.

 

Khải Minh

Happy Valley, 22 tháng 8 / 2010.  (13 tháng 6 Canh Dần)