August 12, 2014      13:45

You are here

Thơ: Vì Đâu - Sơn Phong Phi Điểu


Sơn Phong Phi Điểu
79

14

0

1

Vì đâu mình cách xa nhau
Bây giờ gặp lại thấy đau đớn lòng
Ta đi khắp xứ long đong
Em như chó dại long rong khắp đường

Thuở nào hoa thắm sắc  hương
Trăm con bướm lạ quyện đường em đi
Ta làm một kẻ tình si
Đêm đêm hồn mộng dáng đi nụ cười

Thế rồi bình vỡ hoa rơi !
Em thành góa phụ giữa thời xuân xanh
Ta như chiếc lá lìa cành
Theo giòng lịch sử nên đành xuôi tay

Thương em sương gió đọa đày
Lòng ta khô cứng như cây lìa cành
Thương em tóc hãy còn xanh .
Người sao nỡ bắt đội vành khăn tang ...

            2012
            Sơn Phong Phi Điểu