July 28, 2014      12:43

You are here

Thơ: Xin Anh - Song Phương


Song Phương
82

4

0

0

 

Xin đừng nhắc chuyện ngày xưa ấy

Em cam lòng làm  kẻ không may

Xa nhau  đã mấy năm dài

Tơ duyên ngày ấy lợt phai lâu rồi

 

Em lầm lỡ ngỡ đời là mộng

Xây lâu đài trên cát mênh mông

Ngờ đâu cát cuốn theo giòng

Lâu đài theo sóng bạc lòng vỡ tan

 

Anh nhắc làm chi chuyện đá vàng

Đâu còn gì -  Bình vỡ gương tan

Có gom được hết thời gian

Chỉ là đất lạnh tro tàn mà thôi

 

Ta bỏ nhau như đàn bỏ tiếng

ợu bỏ bình.  Nợ đã bỏ duyên

Trăm năm chẳng nặng hương nguyền

Đành thôi số phận thuyền quyên má hồng,

 

 Thôi anh ! Đừng tiếc -  Đừng bận lòng

Cũng không cần thả lá buông ong

Thân em thôi thế cũng xong

Ví như hoa rụng theo dòng nước trôi

 

Tình đã chết nghĩa là vĩnh viễn

Chôn thật sâu và cố mà quên

Gặp nhau chi nữa thêm phiền

Đôi ta đã hết nợ duyên lâu rồi.

 

Thành phố sương mù

2011