You are here

Thi: Nguyễn Phú

Thơ: Người Cha và Người Con - Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Phú
68

2

0

0

Người Cha và Người Con - Nguyễn Văn Phú

Buộc chặt với công việc

Xong mới đứng dậy đi

Tinh thần cha ngày trước

Sông trong con bây giờ.

 

Không thấy cha – tài thơ

Nghe nói siêng làm lụng

Có phải cha thiện kiếm cung

Nên nhà đầy tên nỏ?

Người con hỏi rất nhỏ

Không thấy ai trả lời.

 

Chắc người cha có tài đàn

Nên đàn còn treo trên cột

Gắn chặt cột cái đầu nai

Đủ cả hai sừng hai gạc

Thơ: Hỏi Áo - Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Phú
89

1

0

0

H ỏ i  Á o - Nguyễn Văn Phú

Muốn gần người trân quý

Tiếc những kỷ niệm ngày xưa

Cái áo, chiếc khăn xoan

Cây trâm cài, lược dắt

 

Triều Nguyễn có ông vua

Yêu thương phi Thị Bằng

Nàng chết lúc còn trẻ

Vua xếp tàn y nàng

Để đêm đêm chiêm ngưỡng

Để tưởng nhớ dung nhan…

 

Người ta – không có vậy

Không phải một mà hai

Không có là không có

Đâu đây tiếng thở dài

 

Khi người đi, ta để

Thơ: Tiểu Bang OREGON - Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Phú
92

2

0

0

Tiểu Bang OREGON Thành Phố Hoa Hồng - Nguyễn Văn Phú

                          ***

Bang này bang của ngàn thông

Portland thành phố Hoa Hồng cũng đây

Muôn muôn triệu bàn tay ta nắm

Quyết dựng xây tổ ấm yên bình

Trên đầu ta Đấng Cả ta tin

Trần gian vui sống trong tình anh em

Phải trật tự người trên kẻ dưới

Kh ông có ai tôi mọi một ai

Bước chân thu ngắn đường dài

Bước chân mạnh tiến ngày mai ta về.

Thơ: Mẹ Tôi - Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Phú
90

5

0

0

Mẹ Tôi - Nguyễn Văn Phú

(Kính dâng lên Bà Phan Thị Thà)

(sinh năm Dậu 1909 và mất ngày) (30/3/1985)

***

Rạch Kiến chợ làng quê

Nơi mẹ tôi bán bánh

Ú, tét, bắp và xôi

Có mùa cả cốm dẹp

Để nuôi sống chúng tôi

Trước, sau ngày cha mất.

 

Mẹ bắt đầi ra bán

Lúc đó tôi chưa sinh

Năm đó quân Đồng Minh

Chiến đấu chống Phát Xít

Thơ: Hoàng Hậu Êxơ-tơ - Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Phú
93

11

0

0

Hoàng Hậu Êxơ-tơ (*1) - Nguyễn Văn Phú

(Esther trong Cựu Ước)

Yến tiệc được mở ra

Vua cho mời hoàng hậu

Nhưng hoàng hậu không đến

Vua Xu (*2) giận đến nỗi

Lưng mật và tím da

 

Vua truyền hỏi đại thần

Làm gì với hoàng hậu

Khi hoàng hậu không tuân?

 

Một đại quan triều tấu:

“Chiếu chỉ xin truyền ra

Và chép vào sách luật:

Sẽ chẳng còn bao giờ

Hoàng hậu đến trước ngôi

Thi: Truyện Joseph - Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Phú
90

2

0

0

Truyện Joseph , Con Trai Jacob - Nguyễn Văn Phú

(Sáng Thế Ký 37:22-25;40-48)

Cha già rất buồn thảm

Nghe con bị phanh thây

Bởi một con thú dữ

 

Khi thấy chiếc áo khoác

Của con máu dính đầy

Lòng người cha nát bấy

Ôm nặng nỗi đắng cay.

 

Đâu ngờ các người anh

Mưu độc hại giết em:

Rồi quăng em xuống giếng

Sau đổi ý bán em

Cho lái buôn Ê-díp (*1)

 

Ở đó người được tin

Và yêu thương bởi chủ

Thơ: Người Nữ Tài Đức - Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Phú
88

15

0

0

Người Nữ Tài Đức - Nguyễn Văn Phú

(Châm Ngôn 31:10-31)

***

Ai tìm nổi người nữ tài đức?

Giá trị nàng trổi hơn Kim cương

Chồng tin nàng đủ mọi đường

Vật chi giá trị chà nào thiếu đâu

Làm chàng tốt nào đâu tổn hại

Suốt đời nàng là vợ đảm đang

Tìm lông chiên, tìm sợi gai

Trong vui bụng dạ, ngoài tay chăm làm.

Như tàu buôn  nàng mua lương thực

Mau chở về từ chỗ rất xa

Thức dậy trời tối ngó ra

Thơ: Ao Sen Ao Mới - Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Phú
97

4

0

0

 

ể tưởng nhớ hai ao quê)

***

Ao Sen gần đường lộ

Là ao của xóm tôi

Chổ chị tôi gánh nước

Chổ chào hỏi nói cười

 

Chỗ tôi dẫm trâi ra

Cho đôi trâu gặm cỏ

Cho đôi trâu uống nước

Chỗ gặp bạn cười vui

Chỉ đôi trâu không biết

Cắm đầu uống nước thôi.

 

Ao Mời sâu trong chút

Cách lộ chừng bốn trăm

Nếu mà tính theo thước

 

Khi nào Ao Sen cạn

Các chị mới vào trong

Bởi ao sâu, dây thừng

Phải dài hơn mới dễ

Thơ: Bảy Hai Bảy Ba - Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Phú
76

4

0

0

 

Tháng mười con mới bảy hai

 

Tuổi Tây, Tuổi Việt con thời bảy ba

Việt Nam tuổi thế thì già

Tuổi này ở Mỹ mới là trung niên

Nhờ trời có việc có tiền

Muốn mua sắm? Khỏi phải phiền lụy ai.

 

Thương lắm những bàn tay chăm việc

Người siêng năng, học biết chuyên cần

Những người muốn vượt khó khăn

Người nuôi hoài bão, người hằng mộng xây

Mộng xây-đạt mộng một ngày

 

Nguyễn Phú                    (15&16/3/2012)