July 28, 2014      11:29

You are here

Thi: Truyện Joseph - Nguyễn Văn Phú


Nguyễn Phú
88

2

0

0

Truyện Joseph , Con Trai Jacob - Nguyễn Văn Phú

(Sáng Thế Ký 37:22-25;40-48)

Cha già rất buồn thảm

Nghe con bị phanh thây

Bởi một con thú dữ

 

Khi thấy chiếc áo khoác

Của con máu dính đầy

Lòng người cha nát bấy

Ôm nặng nỗi đắng cay.

 

Đâu ngờ các người anh

Mưu độc hại giết em:

Rồi quăng em xuống giếng

Sau đổi ý bán em

Cho lái buôn Ê-díp (*1)

 

Ở đó người được tin

Và yêu thương bởi chủ

Chủ giao nhà, của cải

Tài sản  người quản cai.

 

Người bị nhiều nạn tai

Nhưng nhỏ lớn đều qua

Vì đức Jehovah

Ở cùng người tất cả

 

Người được vua Ê-díp (*1)

Thỉnh bàn, mời giải mộng

Mà các tay đồng bóng

Và các pháp sư vua

Chào thua và chịu trận

 

Bởi tài giải mộng đó

Người được vua tin dùng

Nhẫn đang đeo vua cởi

Đeo tay người tín trung

 

Xe trước nhà vua đi

Xe sau, xe Joseph

Người được cất nhắc cao

Hơn các quan cao nhất.

 

Vua thương gả con gái

Nàng Ach-nát (*2) đẹp xinh

Hai trai nàng hạ sinh

Cho dòng giõi Joseph.

 

Khắp nơi dân đói kém

Đâu đâu cũng kéo về

Bởi xứ này đầy lúa

Thóc gạo chứa đầy kho

                 *

Cha già nghe tin đó

Sai người trai đi mua:

“Đi mau! Đi mua lúa.”

 

Khi thấy họ đi tới

Joseph biết anh mình

Nhưng giả lạ, làm thinh

Mặt xoay hướng khác khóc

 

Họ nói điều họ cần

Là mua lúa chở về

Vì trong xứ đói kém

Có lúa bụng họ no.

 

“Các người là thám tử

Đến đây dò xét ta.”

 

Họ thưa: “Dạ, không ạ!

Chúng tôi thật người ngay.”

Họ phân trần dông dài

Cốt để người thông hiểu.

 

Cuối cùng Joseph nói:

“Dẫn em út đến đây

Thì yên bề, xong chuyện

Nếu không, chết.Chết ngay.

 

Nghe vậy họ quầy quả

Trở về dù xứ xa.

Nói chuyện với các anh

Joseph rất mủi lòng

Quay mặt chỗ khác khóc.

                 *

Lần lượt các người con

Thuyết phục người cha già

Sau cha mới đồng ý.

Để con út theo qua.

 

Seph (*3) truyền đưa tất cả

Vào nhà trong cho dễ

Hỏi việc, để hàn huyên.

 

Người hỏi từng người một

Rồi hỏi tới người cha

Không một ai-bỏ qua

Không ai, không ai cả!

 

Gặp đông đủ anh em

Tấc lòng người cảm động

Lại  vội bước vào trong

Tìm chỗ vắng lại khóc.

 

Đoạn rửa mặt, bước ra

Bảo quản gia dọn tiệc.

 

Người nói thật anh em:

“Tôi đây là Joseph

Mà các anh bán tôi

Nhưng Chúa thương, cứu tôi

Và sai tôi đến đây

Giữ mạng sống anh em.

Vậy hãy trở về  ngay

Rước cha mau qua đây

Luôn cùng đàn con cháu.”

 

Đoạn ngời ôm lấy cổ

Em mình khóc và hôn

Người cũng làm như vậy

Với tất cả các anh.

                   *

Jacob qua với con

Nguyên đoàn bảy chục chẵn

Cùng súc vật: bò, chiên…

 

Joseph lên Gô-sen (*4)

Đón cha già  yêu dấu

Joseph ôm lấy người

Và khóc một  hồi lâu.

                   *

Nghe tin Jacob đến,

Pha-ra-ôn (*5) quần thần

Đều lấy làm đẹp lòng

 

Vua liền bảo Joseph

Lựa chỗ đất tốt nhất

Cho họ lên định cư

Đem theo bò, theo chiên

Đất Gô-sen trù phú

 

Cả nhà vui đoàn viên

Vậy là chấm dứt  truyện.

Người vô cùng kính Chúa

Nên được Chúa  yêu thương

 

                 Nguyễn Phú

Cuối tháng giêng/2012

(*1)   Ê-díp; Ê-gip-tô: Egypt

(*2)   Ach-nát : Asenath

(*3)   Seph: Gio sep:  Joseph

(*4)   Gô-sen: Goshen

(*5)   Pha-ra-ôn: Pharaoh